Вход/Регистрация

Обект от колекция: Урна

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-00518
Период: Прaистория (до 12 век пр.н.е.)
Материали: Керамика
Описание: Форма: биконично тяло. Леко вдлъбнато, неподчертано дъно. Четири отвесни дръжки в най-издутата част, разположени на кръст на 90 градуса (скобовидни). Къса шия с издаден навън, прав, непрофилиран устиен ръб. Украса: единична, хоризонтална, релефна лента, апликирана в основата на шията.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)