Login/Register

Collection object: Гърне

Bookmark and Share
Identifier: А-00519
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Ceramics
Description: Форма: биконично. Равно дъно с лек перваз. Къса шийка преминаваща в издаден под ъгъл 45 градуса навън, прав устиен ръб, профилиран от външната страна. Дръжки няма. Украса: релефен ръб при устието и две успоредни, врязани с гребен линии в горната част на тялото.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)