Вход/Регистрация

Обект от колекция: Гърне

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-00520
Период: Византийско владичество (1018 - 1185/6)
Материали: Керамика
Описание: Форма: тяло - биконично. Дъно - равно, неподчертано. Шия - къса, неподчертана. Устие - издаден навън под 45 градуса прав устиен ръб, профилиран външно. Дръжки няма. Наклонено. Украса: релефен профил (10 мм. широк) при устийния ръб. Лента от три успоредни, прави, врязани, плитки линии в горната половина на тялото.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)