Login/Register

Immovable object: Тракийско светилище в м. Циганско градище край с. Мочуре, общ. Рудозем

Bookmark and Share
Identifier: НОК 55
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Degree of socialization: път и социализация
Description: Тракийско светилище на връх, без архитектура Площ: 3 дка Геодезично заснемане: има (у проучвателя К. Кисьов)

Related Collections

Historical heritage register (is part of)