Вход/Регистрация

Обект от колекция: Гърне

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-00521
Период: Византийско владичество (1018 - 1185/6)
Материали: Керамика
Описание: Форма: сфероидно тяло. Равно дъно, неподчертана шия. Прав издаден навън под 45 градуса устиен ръб - изрязан косо. Дръжки няма, дебелина на стената - 7-9 мм. Няма деформации във формата. Украса: лента от три врязани, почти успоредни прави линии с ширина ок. 2 мм., в горната половина на тялото.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)