Login/Register

Collection object: Урна

Bookmark and Share
Identifier: А-00526
Period: Thracians (Iron Age / 12th century BC - 1st century AD)
Materials: Ceramics
Description: Форма: тяло - биконично. Дъно - тясно, равно, леко подчертано. Устие - широко отворено, завършващо с леко издаден навън, хоризонтално изрязан пров ръб. Дръжки - две, хоризонтални, в средата на съда, прилепени нагоре до стената на съда. Украса: горната половина на съда е боядисана с графитна (сива) боя отвън и отвътре. От двете страни на дръжките има по един пъпковиден издатък. По най-изпъкналата част на съда, под ъгъл 90 градуса спрямо дръжките са апликирани два кръгли платовидни издатъка с врязан равнораменен кръст.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)