Login/Register

Collection object: [ПРАЗНО]

Bookmark and Share
Identifier: А-00535
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Description: Форма: пластина с правоъгълно сечение, стесняваща се към краищата, а самите краища са силно уширени чрез изковаване.Украса: осем полета с по четири орнамента "птиче око", разделени с вертикални врязани линии. Краищата са рамкирани с линия от долепени кръгчета. В средата има четири кръгчета.