Login/Register

Collection object: Гривна бр.

Bookmark and Share
Identifier: А-00541
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Description: Форма: пластина с правоъгълно сечение, леко стеснени и заоблени краища. Украса: една редица орнаменти "птиче око" по цялата дължина. Редицата е фланкирана с по една надлъжна линия. Три двойки фасети, фланкирани с вертикални врязани линии разделят редицата "птиче око" на самостоятелни композиционни полета.