Вход/Регистрация

Обект от колекция: Гривна бр.

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-00541
Период: Византийско владичество (1018 - 1185/6)
Описание: Форма: пластина с правоъгълно сечение, леко стеснени и заоблени краища. Украса: една редица орнаменти "птиче око" по цялата дължина. Редицата е фланкирана с по една надлъжна линия. Три двойки фасети, фланкирани с вертикални врязани линии разделят редицата "птиче око" на самостоятелни композиционни полета.