Login/Register

Collection object: Гривна бр.

Bookmark and Share
Identifier: А-00549
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Description: Форма: елипсовидна, отворена пластина с преобладаващо трапецовидно напречно сечение.Украса: нанесена е по горната и страничните повърхности. Полета - правоъгълни, шестоъгълно напречно сечение. Шест успоредни линии от 6 до 8 окръжности с център ("птиче око"). Заоблени краища с по 5 надлъжно врязани линии (и отстрани). Разделящи полета - двойки от по 2 или 3 напречни, успоредни, врязани рязки.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)