Login/Register

Internal: Numismatics

Identifier: Нумизматика
Description: В Нумизматичния фонд се съхраняват около 2500 монети, датирани от V в. пр. Хр. до ХХ в. Музеят притежава екземпляри от монетосеченето на гръцките колонии и градове по крайбрежието и островите в Егейско и Черно море – Абдера, Маронея, Истиея на о-в Евбея, островите Тасос и Лесбос, Месамбрия, Аполония и др.; на македонските владетели от ІV-ІІІ в. пр. Хр.; римски републикански и императорски денари; византийски, български средновековни и османски монети. Фондът разполага и с 12 колективни монетни находки, сред които са съкровищата от Старцево с 829 бронзови монети голям и малък номинал на Маронея, ІІ-І в. пр.Хр.; от Гълъбово, съдържащо 5 златни византийски хиперперона и 75 сребърни венециански матапани, ХІІІ-ХІV в. и 229-те сребърни и златни турски монети от ХІХ в. от Смолян.