Вход/Регистрация

Обект от колекция: Чашка

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-00061
Материали: Керамика
Описание: Сферично тяло върху тясно, пръстеновидно столче и заоблен, извит навън устиен ръб. Дръжки - три, малки, прави, през 120 градуса, под устието.

Свързани Места

село Беден (намерен в)

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)