Login/Register

Internal: Collection Archeology

Identifier: Археология
Description: Фонд „Археология” се обособява след 1959 г. В него постъпват движими културни ценности от системни и спасителни археологически разкопки, случайни находки, дарения и откупки. Най-ранните (засега) веществени свидетелства за човешко присъствие в Средните Родопи (Смолянска област) датират от късния палеолит. Те са регистрирани при проучването на кремъчните находища в близост до хижа Орфей в Девинска планина, от които е добиван материал за производство на оръдия на труда и оръжия. Археологическите проучвания показват, че високопланинската част от Родопите е заселена трайно през късния енеолит. Доказателствата за това са открити в пещерните обиталища ( Ягодинска пещера, Харамийска дупка, пещера Улея край с. Могилица и др.), а през последните години и в жилища на открито (на Сухия връх при с. Беден и в с. Долна Дрянка, общ. Баните). Те са представени от керамични съдове, оръдия на труда от камък и кост, идоли и амулети. Особен интерес представлява керамиката, рисувана с графитна боя и охра. Къснобронзовата и ранножелязната епоха са представени от артефакти – гробен инвентар и гробни дарове, придобити при проучването на могилните и плоските некрополи при Борино, Любча, Девин, Проглед, Чепеларе и т.н., а също така с материали от скалните светилища в Средните Родопи – при Беден, Сивино, Страшимир, Босилково, Старцево и др. Античната епоха е представена с материали от проучванията на некрополите при Барутин, Борино, Грохотно, Девин, Беден, Гела, Стойките. Интерес представляват колекциите „керамика” и „накити”. Находките от средновековната епоха са придобити при проучването на некрополи (Борино, Девин Беден, Златоград и др.), християнски храмове (базиликите в Барутин, Гела и Смолян) и военните крепости при Беден, Смолян, Подвис, Рудозем. Най –многобройна е колекцията от накити: наушници, обеци, нанизи, гривни и пръстени. Особен интерес представляват археологически находки, илюстриращи случаите на криптохристиянство, болшинството от които са регистрирани в некропола при с. Борино.