Login/Register

Collection object: Амфора (горна част)

Bookmark and Share
Identifier: А-00116
Period: Roman (Byzantine) government (1st century AD - 3th century AD)
Materials: Ceramics
Description: Фуниевидно дебело устие със заоблен ръб. Конична шийка, плавно преминаваща в широки плещи. От горната половина на шийката излизат две дъговидни дръжки, стъпващи над плещите. На 35 мм. от шийката започва украса от дълбоко врязани гребеновидно линии. От едната страна на шийката надпис: М .І. Д - вис.на буквите = 17 мм; макс.шир. = 24 мм.

Related Places

село Беден (found at)

Related Collections

Collection Archeology (is part of)