Вход/Регистрация

Обект от колекция: Кана

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-00679
Период: Византийско владичество (1018 - 1185/6)
Материали: Керамика
Описание: Форма: високо конично устие със заоблен устиен ръб, съвсем къса цилиндрична шийка и тяло с ниски заоблени рамене и конична долна част. Дъното е с две релефни концентрични окръжности, свързани с дванадесет радиални лъча; запазени са основите на една дръжка, стъпваща в горния край на устието и върху най-широката част на тялото.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)