Login/Register

Collection object: Стомна

Bookmark and Share
Identifier: А-00819
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Ceramics
Description: Форма: крушовидно тяло с ниско пръстеновидно столче; тясно гърло; фуниевидно устие с леко разширен навън прав ръб; една отвесна дръжка, захваната за ръба на устието и горната част на тялото, вдлъбната от вътрешната и изпъкнала от външната страна.Украса: врязани паралелни концентрични окръжности (пояси) - 3 бр. в горната част на тялото - при основата на дръжката и 7 бр. на гърлото; покритие от обикновен червен лак (светло керемиденочервен).

Related Collections

Collection Archeology (is part of)