Login/Register

Collection object: Стомничка

Bookmark and Share
Identifier: А-00076
Period: Roman (Byzantine) government (1st century AD - 3th century AD)
Materials: Ceramics
Description: Яйцевидна форма в долната си част. Плещи силно издадени. Конусовидна шийка, която се стеснява към устието. Устие с широк перваз, леко наклонен навън. На 15 мм. под него започва отвесна дръжка, стъпваща на плещите. Дръжката е профилирана. На грънчарско колело.

Related Places

Широка Лъка (found at)

Related Collections

Collection Archeology (is part of)