Вход/Регистрация

Обект от колекция: Стомничка

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-00076
Период: Римска власт (1 век сл.н.е. - 3 век сл.н.е.)
Материали: Керамика
Описание: Яйцевидна форма в долната си част. Плещи силно издадени. Конусовидна шийка, която се стеснява към устието. Устие с широк перваз, леко наклонен навън. На 15 мм. под него започва отвесна дръжка, стъпваща на плещите. Дръжката е профилирана. На грънчарско колело.

Свързани Публикации

Une necropoleThrace de l'epoque Romane dans les Rhodopes. - In:Thracia (асоцииран)

Свързани Места

Широка Лъка (намерен в)

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)