Login/Register

Collection object: Амфоровиден съд

Bookmark and Share
Identifier: А-00092
Period: Roman (Byzantine) government (1st century AD - 3th century AD)
Materials: Ceramics
Description: Сферична форма на тялото. Две отвесни дръжки на 1 см. под устието, стигат до плещите. Устие - леко профилирано навън, със заоблен ръб. Дъно - равно, с конична централна част и умбо в средата

Related Places

село Беден (found at)

Related Collections

Collection Archeology (is part of)