Login/Register

Collection object: Торква

Bookmark and Share
Identifier: А-00838
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Bronze
Description: Украса: нискорелефна, врязана, симетрична спрямо краищата на торквите и заема ок. 80% от дъговидно изпъкналите външни стени; шест полета, разделени от двойки напречни успоредни пояси, оградени с по три реда точки и с по две полуокръжности прихождащи с център.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)