Вход/Регистрация

Обект от колекция: Торква

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-00840
Период: Траки (Желязна Епоха / 12 век пр.н.е. - 1 век сл.н.е.)
Материали: Бронз
Описание: Украса: нискорелефна, врязана, симетрична спрямо краищата на торквите и заема ок. 80% от дъговидно изпъкналите външни стени; шест полета, разделени от двойки напречни успоредни пояси, оградени с по три реда точки и с по две полуокръжности прихождащи с център.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)