Login/Register

Collection object: Гривна бр.

Bookmark and Share
Identifier: А-00912
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Bronze
Description: Форма: отворена елипса с правоъгълно напречно сечение и изтънени краища. Украса: безкрайна композиция от триъгълници (с основи при страничните повърхности), изпълнени с успоредни ребра, разположени под прав ъгъл спрямо тези в съседните триъгълници.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)