Вход/Регистрация

Обект от колекция: Фибула

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-01339
Период: Византийско владичество (1018 - 1185/6)
Материали: Бронз
Описание: Форма: двуделна, с подвито краче, правоъгълно напречно сечение на лъка. Украса: лък - четири успоредни, врязани надлъжно линии, преминаващ в краче с трапецовидно напречно сечение и ромбоидна форма.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)