Login/Register

Collection object: Урна

Bookmark and Share
Identifier: А-01498
Period: Prehistorical (12 century BC)
Materials: Ceramics
Description: Обърнатоконична форма с високи заоблени рамене. Фуниевидно устие, извито на вън. Устийният ръб също е извит навън. Дъното е върху високо кухо, конично столче. На плещите през равни интервали са апликирани осем букела.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)