Вход/Регистрация

Обект от колекция: Урна

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-00280
Период: Римска власт (1 век сл.н.е. - 3 век сл.н.е.)
Описание: Устието е леко издадено навън, право и отрязано. Под висока около 70 мм.извита шийка минава изпъкнал навън ръб с 4 симетрични пъпковидни издутини. Тялото има форма на обърнат надолу конус (пресечен). Завършва с право отрязано дъно. Украса: от 3 ІІ хоризонтални жлеба, непосредствено под ръба - най-широката част на тялото. От шийката надоло, с лек наклон слизат групи от 4 до 7 къси до 60 мм.жлеба.

Свързани Места

Община Смолян (намерен в)

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)