Login/Register

Collection object: Урна

Bookmark and Share
Identifier: А-00280
Period: Roman (Byzantine) government (1st century AD - 3th century AD)
Description: Устието е леко издадено навън, право и отрязано. Под висока около 70 мм.извита шийка минава изпъкнал навън ръб с 4 симетрични пъпковидни издутини. Тялото има форма на обърнат надолу конус (пресечен). Завършва с право отрязано дъно. Украса: от 3 ІІ хоризонтални жлеба, непосредствено под ръба - най-широката част на тялото. От шийката надоло, с лек наклон слизат групи от 4 до 7 къси до 60 мм.жлеба.

Related Places

Община Смолян (found at)

Related Collections

Collection Archeology (is part of)