Login/Register

Collection object: Гривна бр.

Bookmark and Share
Identifier: А-00291
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Bronze
Description: Масивна. С елипсовидна форма. Отворена, със заоблени краища.Украсена е с три правоъгълни полета и в тях по-големи и по-малки вдълбани точки. На краищата има по една кръгла ямичка пресечена от две къси перпендикулярни една на друга линии. Наоколо пунктир.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)