Login/Register

Immovable object: Ранновизантийска базилика в с. Гела, общ. Смолян

Bookmark and Share
Identifier: НО 12
Period: Early Byzantine government (4 - 7 century AD)
Degree of socialization: път, социализация и консервация по проект
Description: Площ: 0,9 дка
Координати:
Датировка: V-VІ в.
Заснемане: РИМ Смолян
Геодезично заснемане: РИМ Смолян
Анотация за обекта текстова: трикорабна базилика с полукръгла в план апсида, анекси на север, двор на юг

Related Collections

Historical heritage register (is part of)