Login/Register

Internal: Historical heritage register

Identifier: historic_sites
Description:
Приемник на културно-историческото наследство на седем велики цивилизации, България е на трето място в Европа - след Гърция и Италия - по брой и разнообразие на открити паметници на културата.
Регистрираните недвижими паметници на културата в България са над 40 000