Login/Register

Immovable object: Късноантичен некропол край с. Беден, община Девин

Bookmark and Share
Identifier: НОК 30
Period: Early Byzantine government (4 - 7 century AD)
Degree of socialization: Проучванията са деструктивни; голяма част от гробовете са разрушени отдавна; не подлежи на социализация. Музеят в Смолян разполага с богата колекция от керамични съдове от този обект.
Description: На 12 км югоизточно от Девин, във вододела на река Въча, се намира местността Голямата чорква, на 500 м северно от селото. Надморската й височина е 1100 м. Открити са фрагменти от латенска керамика и релефни изображения на тракийския Бог – конник, публикувани от Г. Кацаров. Два тракийски некропола от римската епоха са регистрирани в Голямата чорква и Бучек, втората местност на 7 км североизточно от Беден. В един гроб в Бучек са открити 2 керамични кани и чаша с три дръжки, предадени в РИМ Смолян, Инв. №№ I – 109, 110, 111. При строеж на път през южния склон на Голямата чорква са разрушени 3 гроба и един е регистриран. Открити са кана и купа, РИМ Смолян, Инв. №№ I – 121, 122. В един от гробовете, ограден и покрит с тегули, е открита дървена съдина, закърпена с медна пластина, прикрепена с медна усукана тел. Гробът е ориентиран изток – запад. Преди години са разрушени гробове, откривани случайно в подножието на Голямата чорква. От тях произхождат много материали – керамични чаши, купи, кани, паници, тави и гърнета, предавани в РИМ Смолян. Анализът на материалите предполага, че са оставени от тракийско население, приело християнството. В керамиката запазва форми, характерни за традиционното грънчарство. Заснемане: НАИМ – БАН; РИМ Смолян Керамичните съдове, откривани в гробовете в Беден, както и устройството на самите гробове, оградени и покрити с тегули, намират многобройни паралели в Родопите, с паметници от същото време, както и в Южна България. Площ : Много от гробовете са разрушени преди години.

Related Places

село Беден (found at)

Related Collections

Historical heritage register (is part of)