Вход/Регистрация

Обект от колекция: Гривна бр.

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-00530
Период: Византийско владичество (1018 - 1185/6)
Описание: Форма: пластина с елипсовидно сечение в средата. Към краищата металът плавно е сплескан чрез изковаване, краищата са оформени като стилизирани змийски глави, ограничени от тялото чрез изрязване на излишния метал до изравняване с широчината в средата. Украса: симетрична. Върху плоската част са нанесени пет орнамента "птиче око", разделени с Х-образен орнамент. Върху главата - очите са предадени с "птиче око", разделени са с надлъжна врязана линия, пресечена с коси чертички и са фланкирани с подобни врязани линии.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)