Login/Register

Collection object: Гривна бр.

Bookmark and Share
Identifier: А-00530
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Description: Форма: пластина с елипсовидно сечение в средата. Към краищата металът плавно е сплескан чрез изковаване, краищата са оформени като стилизирани змийски глави, ограничени от тялото чрез изрязване на излишния метал до изравняване с широчината в средата. Украса: симетрична. Върху плоската част са нанесени пет орнамента "птиче око", разделени с Х-образен орнамент. Върху главата - очите са предадени с "птиче око", разделени са с надлъжна врязана линия, пресечена с коси чертички и са фланкирани с подобни врязани линии.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)