Login/Register

Collection object: Гривна бр.

Bookmark and Share
Identifier: А-00534
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Description: Форма: масивна пластина с правоъгълно сечение.Украса: четири широки фасети разделят три композиционни полета с дълбоки ямички и рамка от точици. Краищата са ограничени с ивица коси врязани линии, леко са разширени чрез изковаване и са декорирани с по осем ямички.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)